Keerthi Potluri, English. (Photo release was obtained.)

Keerthi Potluri, English.
(Photo release was obtained.)